Žabac

Izazov 2: TALAS UKUSA

Svetlana Savić Jeremić

Dekorativni letnji doručak inspirisan Italijanskim žabljim batacima.