Galija

Izazov 1: ULJE NA TANJIRU

Sonja Stevanović

Galija salata, salata koja menja ceo obrok.