PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Na veb sajtu organizatora www.olitaliaizazov.rs organizuje se nagradni konkurs pod nazivom „Olitalia izazov“ u okviru koga će biti nagrađeni učesnici koji postave najkreativnije i najzanimljivije fotografije i videe na temu aktuelnog izazova.

Nagradni konkurs pod nazivom „Olitalia izazov“ traje od 21.11.2018. godine, sa početkom u 16:00h, do 18.12.2018. do 17h.

Organizator konkursa je Trampex d.o.o. Beograd, Cvijićeva 60 ( U daljem tekstu Organizator).

Konkurs se organizuje radi promocije Olitalia brenda u Srbiji.

Učešće na konkursu se ne naplaćuje.

Žiri oganizatora na nedeljnom nivou proglašava za pobednike tri učesnika koja su postavila najkreativnije videe ili fotografije. Žiri organizatora zadržava pravo da prihvati samo radove koji su u skladu sa zadatom temom.

Žiri organizatora čine:
-Odgovorno lice Olitalie
-Odgovorno lice distributera
-Community manager Olitalie za Srbiju

Nakon završenih četiri krugova (nedelja) konkursa proglašava se ukupni pobednik. Ukupni pobednik nagradnog konkursa je učesnik koji je prema mišljenju žirija postavio najkreativniji video ili fotografiju na zadatu temu.

Obrada podataka o ličnosti:
Organizator će, na osnovu saglasnosti koju učesnik ostavi prilikom registracije za konkurs na veb sajtu, prikupljati od učesnika sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu i kontakt telefon. Podaci se prikupljaju isključivo radi učešća na nagradnom konkursu i kontaktiranja pobednika radi preuzimanja nagrada i ne mogu se koristiti u druge svrhe. Ne obrađuje se više podataka nego što je neophodno za učešće na nagradnom konkursu. Podaci se čuvaju isključivo u digitalnom obliku, zaštićeni su enkripcijom i od neovlašćenog pristupa. Učesnici nagradnog konkursa mogu elektronskim putem u bilo kom trenutku zatražiti informaciju vezanu za obradu podataka o ličnosti, ispravak ili izmenu sopstvenih podataka kao i njihovo brisanje. Navedeni zahtevi mogu se uputiti putem Facebook stranice Olitalia Srbija.

Uslovi učešća na konkursu:
Učesnici mogu biti samo fizička lica koje su punoletna i koja su državljani Republike Srbije. Učestvovanje u nagradnom konkursu se realizuje preko veb sajta www.olitaliaizazov.rs Učestvovanjem u konkursu učesnik ima mogućnost da osvoji nedeljne nagrade kao i glavnu nagradu. Smatra se da su učesnici samim registrovanjem na sajtu saglasni sa pravilima konkursa. Svi posetioci olitaliaizazov.rs veb stranice koji ispunjavaju navedene uslove za vreme trajanja nagradnog konkursa biće u mogućnosti da učestvuju u konkursu.

Zaposleni kod organizatora nagradnog konkursa, kao ni članovi njihovih porodica, nemaju pravo učešća u nagradnom konkursu.

Nagradni fond:
Ukupan broj nagrada : 13 (trinaest)
Nagrade:
-Olitalia nagradni paket koji se sastoji od promo materijala i Olitalia proizvoda – 12 nagrada
-Put u Italiju za dvoje – 1 nagrada

Mehanizam konkursa:
Na Facebook stranici Olitalia Srbija svake srede, počevši od 21.11.2018. biće objavljen izazov tj. tema na koju učesnici treba da odgovore videom, fotografijom i tekstualnim opisom.
1. Ciklus traje od 21.11. do 27.11.2018.
2. Ciklus traje od 28.11. do 04.12.2018.
3. Ciklus traje od 5.12. do 11.12.2018.
4. Ciklus traje od 12.12. do 18.12.2018.

Prijava za učešće u konkursu:
Potrebno je da učesnik ode na veb sajt www.olitaliaizazov.rs i klikom na sekciju UČESTVUJ dobije priliku da se registruje tako što će ostaviti tražene podatke. Nakon toga učesnik ide na sekciju prijave gde je potrebno da unese svoju e-mail adresu i lozinku sa kojom se prethodno registrovao. Nakon što je završio prijavu i registraciju, učesnik dolazi na sekciju POSTAVI SVOJ RAD gde treba da unese ime, opis, fotografije i video prikaz svog rada. Nakon što je uneo svoj rad učesnik treba da klikne na POŠALJI SVOJ RAD, čime je prijava završena i prijavljeni rad se pojavljuje u GALERIJI u aktuelnoj nedelji konkursa. Nakon završene prijave učesnik nema mogućnost da unosi izmene u prijavljeni rad. Učesnik ima pravo da pošalje više radova u istoj nedelji konkursa. Organizator konkursa zadržava pravo da ne objavi u galeriji radove koji su uvredljivi i vizuelno neprikladnog sadržaja.

Mehanizam nagrađivanja:
Dobitnici nedeljnih nagrada u kvizu „Olitalia izazov“ su oni učesnici koji budu postavili najkreativnije video i foto materijale u skladu sa zadatom temom izazova. Ukupno će se birati 12 nedeljnih pobednika, tri dobitnika po jednom nedeljnom ciklusu. Na kraju nagradnog konkursa u trajanju od četiri ciklusa, dodeljuje sa glavna nagradu za najkreativniji pristigli rad tokom celog konkursa. Imena pobednika svakog ciklusa će biti objavljena u roku od 5 dana od završetka ciklusa na Olitalia Srbija Facebook stranici kao i web sajtu organizatora. Dobitnici nagrade će biti dodatno obavešteni putem e-maila koji ostave prilikom registracije. Dobitnikom se može smatrati samo onaj odabrani Učesnik, koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu. Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na mesto njega dolazi učesnik sa sledećim najkreativnijim foto ili video materijalom. Jedna osoba ne može da osvoji više istih nagrada. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nedeljnu nagradu tokom trajanja nagradnog konkursa, nagrade se dodeljuju na nedeljnom nivou. Jedna nedelja nagradnog konkursa predstavlja 1 ciklus nagradnog konkursa. Prvim ciklusom se smatra period od 7 (sedam) dana nakon početka nagradnog konkursa, svakim sledećim ciklusom se smatra period od 7 (sedam) dana nakon završetka prethodnog ciklusa. Nagradni konkurs sastojaće se od ukupno 4 nedeljnih ciklusa. Glavni kriterijum pri izboru dobitnika biće autentičnost i kreativnost pristiglih radova. Radovi bi trebali da ilustruju kreativnost, posvećenost i umešnost kao odgovor na zadati izazov.

Dodela nagrada:
Nagrade se dodeljuju isključivo licima koja su poslala pobedničke radove a ne trećim licima i mogu se slati poštom na njihove adrese ukoliko postoji potreba. Učesnici koji su osvojili nagrade biće naknadno kontaktirani od strane organizatora radi njihovih podataka kako bi im se uručile nagrade. Ukoliko učesnici konkursa koji su osvojili nagrade ne odgovore na obaveštenje organizatora i ne ostave podatke u roku od 7 dana nakon obaveštenja smatraće se da su odustali od nagrade a organizator neće biti u obavezi da je isporuči.